Welkom op de website van De Groene Buffer

Stichting De Groene Buffer Woerden heeft als doelen:

  • Invulling geven aan het behouden van het groene gebied binnen de gemeentegrenzen van Woerden
  • Het versterken van agrarisch-landschappelijke en natuurwaarden in deze gebieden
  • Het bijdragen aan het ontwikkelen van visies met betrekking tot recreatie op spierkracht in deze gebieden
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die in de ruimste zin des woord hiermee verband houden of hiertoe bevorderlijk kunnen zijn
  • Een klankbord te zijn voor iedereen die voorstander is van het behoud van het Groene Hart van Nederland

Het doel van De Groene Buffer: "Het behoud van de groene gebieden in Woerden."

Harmelen is de groene buffer naar stad Utrecht. Het dorp is 1 januari 2011 ingedeeld bij Woerden om haar te beschermen tegen het oprukkende Utrecht.

 

Laatste nieuws

Woningbeleid Woerden 2019

Op 10 januari heeft stichting de Groene Buffer haar mening gegeven over het woningbouwbeleid van de gemeente Woerden tijdens een beeld- en oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad (Politieke Avond).

Hieronder staat de inspraaknotitite

Feiten en visie over het (toekomstige) wonen in de dorpskern Harmelen

Aangeboden door: Stichting ‘de Groene Buffer’

“In een dorp van beperkte omvang moet extra zorgvuldig omgegaan worden met de nieuwbouwmogelijkheden die er nog zijn”.

Uit: de Deelvisie Harmelen van de woonvisie Woerden*.

Lees meer...

Stemwijzer Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018

Bijgaand onze Groene Stemwijzer in voorbereiding op de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Deze wordt tevens op 14 maart gepubliceerd in de Woerdense Courant middels een pagina grote advertentie. Klik hier voor een directe link naar de Groene Stemwijzer en om hem te downloaden.

Lees meer...